Hjem - Norsk organisasjon for asylsøkere
top

Vil du støtte NOAS fast?

Velg månedlig beløpBeløp

Ditt mobilnr

NOAS jobber for asylsøkeres og flyktningers rettssikkerhet

Stengt for oppmøte

På grunn av smittevernregler er kontoret vårt for tiden stengt for oppmøte uten avtale på forhånd.

Vi er tilgjengelig på tlf 22 36 56 60 og e-post: noas@noas.org

Telefontider

Mandag: 09:30-15.30
Tirsdag: 09:30- 15.30
Onsdag: hastelinje 12:30-15:30
Torsdag: 09:30-15:30
Fredag:   09:30-15:30

Rikets tilstand på asylfeltet

En årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere.

Her finner du statistikk, asylpolitiske temaer og landinfo.

  • Stortinget har vedtatt at enkelte grupper må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Tidligere var det tre år. Sjekk om du likevel kan søke om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar.

  • FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og NOAS er partshjelpere i Farida-saken som behandles av Høyesterett 5. og 6. januar. Vi har engasjert oss i saken fordi utfallet vil være viktig for flyktningers rettsstilling i Norge.

  • Arbeiderpartiets fire innstramningsforslag for flyktninger gikk i all hast gjennom i Stortinget 7. desember, støttet av den nyetablerte alliansen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet i asylpolitikken. Innstramningene innebærer et A- og B-lag for flyktninger, hemmer integreringen og risikerer brudd med våre

  • Mustafa er 18 år, og har bodd i Norge i 12 år – 11 av dem som barn. Utlendingsnemnda (UNE) har feilvurdert saken, og det er grovt urimelig at han skal kastes ut av landet.